Privacy statement
Top10crowdfund.nl begrijpt hoe belangrijk privacy is voor haar bezoekers en klanten, daarom wordt informatie die Top10crowdfund.nl over u (hierna: “persoonsgegevens”) verkrijgt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en verwerkt.

Het beleid van Top10crowdfund.nl ten aanzien van de omgang met uw privacy en het gebruik van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Het privacy beleid geldt voor alle bezoekers van de website. Informatie over hoe Top10crowdfund.nl omgaat met persoonlijke gegevens staat in dit beleid nader weergegeven.

Persoonsgegevens
Top10crowdfund.nl slaat uw gegevens op als u zich aanmeldt bij de site of voor de nieuwsbrief. Top10crowdfund.nl gebruikt deze informatie om uw verzoeken in te willigen en overige acties ten uitvoer te brengen, waarvoor toestemming is verkregen. De verkregen persoonsgegevens en preferenties worden opgeslagen in een bestand van Top10crowdfund.nl. Top10crowdfund.nl doet er alles aan om deze gegevens te beschermen. Bij alle mailingen die u ontvangt van Top10crowdfund.nl naar aanleiding van de verstrekte persoonsgegevens wordt u de mogelijkheid geboden om u af te melden van dergelijke mailingen.

Top10crowdfund.nl zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen dan met uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming; of wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die informatie bevatten over de sites die u bezoekt, deze bestanden worden door uw browser opgeslagen. Top10crowdfund.nl gebruikt Cookies voor technische doeleinden en voor het verzamelen van informatie over het gebruik van de site en dit te verbeteren (zoals bijvoorbeeld het onthouden van uw zoekparameters).

Klanten en bezoekers kunnen het gebruik van cookies weigeren door in hun browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Gebruikersstatistieken
Top10crowdfund.nl maakt gebruik van anonieme internet tools om internet verkeer te meten. Top10crowdfund.nl geeft geen data door aan deze tools. Gebruikers geven toestemming om anoniem verkeersgegevens te verwerken.

Top10crowdfund.nl wijst erop dat door gebruik te maken van Top10crowdfund.nl klanten en bezoekers toestemming geven voor het verwerken van de informatie door desbetreffende anonieme internet tools op de wijze en voor de doeleinden zoals in de passages over de Gebruikersstatistieken omschreven staan.

Beveiliging
Top10crowdfund.nl beveiligt uw persoonsgegevens met behulp van up-to-date beveiligingssystemen die aan alle standaarden voldoen.

Contact
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat per mail laten weten aan Top10crowdfund.nl, [email protected] U kunt dan navragen welke gegevens worden gebruikt en u kunt Top10crowdfund.nl verzoeken bepaalde gegevens te verwijderen.